PROJECTES

PROJECTE ESPURNA

El projecte Espurn@ està dissenyat pel Departament d'Ensenyament i de l'ICE de la UAB.
Es tracta d'un projecte multidisciplinari que en base al treball en xarxa, integra metodologies i dinàmiques adreçades a la millora qualitativa de l'Escola. El seu objectiu principal és facilitar les eines necessàries als nostres alumnes per créixer en el marc de la societat del coneixement.
Són activitats i propostes creades des de la perspectiva de les intel·ligències múltiples i l'assoliment de les competències bàsiques. Consisteix en l’elaboració d’un conte multimèdia en anglès amb la col·laboració de diferents escoles. Espurn@ entén l'aprenentatge com a una oportunitat per a tothom, i aprofita la diversitat per construir un marc de convivència i d'aprenentatge integral, tant des de les aules de diversificació curricular com les ordinàries.

ESPURNA PROJECTE
separator
elgustperlalectura-gran
LLIBRESLECTURA

EL GUST PER LA LECTURA

Considerem fonamental el desenvolupament de l'hàbit lector entre els infants i joves, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.
objectius generals responen a tres eixos: Saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.
Per aquest motiu dins del nostre currículum, des del 2on cicle d’Educació Infantil, els alumnes participen en programes ILEC del Departament d’Ensenyament, com el projecte el “EL GUST PER LA LECTURA”, dissenyat per a incentivar la competència lectora i que té continuïtat a tota la Primària. Aquesta proposta didàctica conté un programari variat de lectures de tipologia diversa per a la formació de bons lectors i lectores.
Tanmateix, l’escola participa a les activitats de la bct xarxa, que permeten conèixer les possibilitats que ofereix aquest servei i el catàleg de llibres. Arran de la necessitat d’establir vincles entre la biblioteca del centre i la biblioteca pública, des del 2013 els alumnes de 5è realitzen l’activitat el L5llgx, (el Cinquè llegeix) un projecte de lectura que pretén acostar la lectura als alumnes i fer una trobada amb el propi autor.

Amb aquestes actuacions pretenem reforçar els hàbits de bon lector i la lectura autònoma.

separator

THAO - SALUT INFANTIL

Des de l’escola volem sensibilitzar als nostres alumnes i també a les seves famílies sobre la prevalença de l’obesitat infantil. Per a prevenir el sobrepès formem part del programa Thao-Salut Infantil adreçat als nens i nenes de 3 a 12 anys que té com a objectiu revisar els hàbits alimentaris i promoure l’activitat física entre els nostres alumnes.
Al llarg del curs escolar els alumnes i les seves famílies participen en activitats i projectes que fomenten estils de vida saludables.
Al menjador de l’escola es promou una alimentació variada i equilibrada.
Tanmateix es planifiquen accions per lluitar contra el sedentarisme i que animen als alumnes i les seves famílies a la pràctica d’una activitat física regular.

THAOINES
separator

ESCOLA TRILINGÜE – PROJECTE GEP (GRUP EXPERIMENTAL PLURILINGÜE)

Per millorar la competència lingüística en llengua anglesa del nostres alumnes, des del 2006, l’escola es va iniciar en la metodologia AICLE fent la immersió en llengua anglesa a les àrees no lingüístiques de SCIENCE i ART i arribant a ser un model fermament consolidat a tots els cursos al 2012.
Actualment, la nostra escola imparteix classes en llengua anglesa des dels 3 anys, no només com a llengua d’aprenentatge, sinó també d’ús. Comptem amb mestres especialistes en llengua anglesa i alemanya.
Als cursos de P-3, P-4 i P-5, s’imparteix setmanalment en anglès el 20% de l’horari lectiu repartit en diferents activitats:
ENGLISH LANGUAGE, PE (psicomotricitat en anglès), ART i “THE STORYTELLING TIME” (l’hora del conte en anglès), MUSIC & SONGS.
A la Primària, s’imparteix el 40% del temps lectiu en ANGLÈS. Tots els cursos, fan en anglès: SCIENCE, ART and CRAFTS i l’àrea de ENGLISH. Tanmateix, els alumnes fan sessions de SPEAKING amb l’auxiliar de conversa en grups reduïts.
La nostra proposta lingüística es completa amb la introducció de l’ALEMANY com a segona llengua estrangera.
Considerem que el nostre Projecte Lingüístic, centrat a la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) garanteix la progressió dels alumnes cap als nivells de qualificació superior d’acord amb el CEFR (Commom European Framework of Refence for Languages),com el KET, el Preliminary English Test (PET- B1), el First Certificate (FCE- B2) i/o altres.

TRILINGUE
separator

ETWINNING - PROGRAMA EUROPEU

eTwinningLogoFlat

Des del 2014, l’escola és membre de la comunitat de centres escolars Europeus i participa en els projectes eTwinning d’intercanvi de comunicacions en llengua anglesa amb escolars de la mateixa edat d’altres països. Els alumnes de Primària desenvolupen projectes comuns utilitzant la tecnologia de la informació i la comunicació (TIC). Els projectes e-Twinning s’engloben dins del Programa d’aprenentatge eLearning de la comissió Europea i des del 2014 forma part de l’Erasmus+.

separator

XEST - ESCOLA VERDA

Des del curs 2016 formem part de la XEST (XARXA D’ESCOLES PER A LA SOSTENIBILITAT DE TERRASSA). Avancem en aquest compromís i per això, al llarg del curs 2017 ens hem adherit al programa per a esdevenir “ESCOLA VERDA” i estem elaborant el Programa d’Acció (PA) 2017-20 i dissenyant les actuacions educatives per tal d’incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat com a eix transversal per a què aquest esdevinguin un dels principis bàsics de la nostra escola.

SomEscolaVerda
Logo XEST horitzontal color[1]
separator
apilo

APILO

Per tal de complementar una de les accions educatives per a la sostenibilitat, tota la comunitat educativa participa al Projecte APILO fent recollida selectiva de piles i d’altres acumuladors portàtils i contribuint així a la conservació del medi ambient.

separator

PROVES CANGUR

Les Proves Cangur són un conjunt de reptes matemàtics, de dificultat creixent i de resposta tancada amb diverses opcions de resposta per a cada problema. A més, en tots els casos, els participants les han de completar sense calculadora.

Proves-cangur-2016-partit
separator