DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ PEDAGÒGICA

La nostra escola compta amb el Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP) que dóna suport i acompanya els alumnes amb necessitats educatives d’aprenentatge, ajudant-los en el seu progrés acadèmic i en el seu desenvolupament personal i emocional.
Les actuacions dutes a terme pel DPO segueixen un enfoc col·laboratiu tenint en compte:

IMG_8325
separator