Tarragona, 214 - Terrassa - 08226 - 93 785 89 96 - 08029921 Escola Lumen -  info@escolalumen.net - administracio@aetramuntana.es

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (6 -12 ANYS)

L'’Educació Primària és l'etapa que comprèn el període entre els sis i els dotze anys.

En aquesta etapa, treballem els aspectes que formen la personalitat dels infants  i donem valor a l'adquisició d'aprenentatges i competències. Especialment  en la competència d'aprendre a aprendre   amb la finalitat de preparar-los per les futures etapes educatives.

A l'igual que en l'etapa d'Educació Infantil, oferim al nostre alumnat una atenció personalitzada i estratègies que el capaciten per a desenvolupar habilitats socials, hàbits de treball i d'estudi, així com també les diferents capacitats artístiques.

El nostre Projecte Pedagògic garanteix una escola catalana, plural i oberta, on l'excel.lència gestionada amb estima és el que de nosaltres una escola familiar i de qualitat.

ELS NOSTRES PILARS PEDAGÒGICS

El nostre PROJECTE LINGÜÍSTIC, se centra a la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) . Els i les alumnes parlen i aprenen en ANGLÈS el 30% de l'horari lectiu a les àrees de: SCIENCE, ART, ENGLISH i SPEAKING amb  auxiliar de conversa en grups reduïts.

L’escola participa en projectes europeus d’intercanvi e-Twinning englobats dns del Programa eLearning.

Som centre examinador "CAMBRIDGE" i participem a les proves de nivell CERF (Commom European Framework of Refence for Languages).

Els cursos de 5è i 6è s’inicien a l’ALEMANY com a segona llengua estrangera.

Integrem metodologies i dinàmiques adreçades a la millora competencial de tots els alumnes.

Participem en projectes i comunitats d’aprenentatge que permeten la formació constant del professorat i l'enriquiment del nostre alumnat.

Aprofitem les estratègies d’aprenentatge de l’alumnat per l’ensenyament de les MATEMÀTIQUES de forma amena i constructiva.

La ROBÒTICA i la Programació Informàtica ens permeten desenvolupar les habilitats matemàtiques i d'organització de l'espai. L'alumnat és protagonista actiu del seu aprenentatge.

Dins les nostres programacions, incloem el TREBALL PER PROJECTES per afavorir l’aprenentatge significatiu i globalitzat de totes les matèries. Potenciem:

 • El treball en equip
 • El lideratge
 • L'aprenentatge a partir dels errors
 • L'aprendre jugant
 • L'autonomia

Volem la formació de bons lectors i lectores. Treballem la lectura amb projectes de qualitat per a què  els nostres alumnes esdenvinguin lectors competents, crítics i capaços de gaudir del plaer de la lectura.

L'Apadrinament Lector és un projecte vertical que tenim fortament consolidat i que afegeix un valor emocional a la lectura establint vincles afectius entre padrins/es i fillols/es.

 

L’escola és un espai  idoni per treballar els valors, les actituds i la gestió positiva d’emocions als infants. La pràctica d'activitats "Mindfulness" ajuda els nostres alumnes en el seu dia a dia.

El nostre Projecte de Convivència inclou les accions per a formar persones que sàpiguen respectar-se, acceptar-se i tolerar-se.

El CMIAT és el programa col·laboratiu entre escoles i Ajuntament que ens aporta un espai de debat i afavoreix la implicació dels nens i les nenes en la gestió quotidiana de la ciutat alhora que s’enforteix la cultura dels valors com la participació, el civisme i el respecte a les diferents opinions.

Som una escola d’una sola línia i aquesta fortalesa ens permet tenir trets diferenciadors en el nostre Projecte Educatiu:

 • El reconeixement de cada infant.
 • Una comunicació molt propera amb totes les famílies.
 • El tracte personalitzat.

Fem un seguiment tutorial continu, tant individualitzat com de grup i reforç escolar. L'escola diposa de Psicopedagoga que coordina els seguiments des del nostre DOP (Departament d'Orientació Pedagògica).

L'activitat física afavoreix el desenvolupament integral dels infants. A l'escola disposem d'instal.lacions  esportives àmplies per a la pràctica de l'esport escolar i extraescolar : pista poliesportiva descoberta i gimnàs intern.

 • Som Escola d'Handbol
 • JIE i Multiesport.

 

Des de l'escola volem sensibilitzar a les famílies i alumnes sobre la prevenció d'algunes malalties. Actualment comptem amb dos programes de salut infantil:

 • Visió - aprenentatge: per a la detecció precoç de problemes relacionats amb la visió.
 • Thao-Salut Infatil: hàbits alimentaris - consum de fruita.

 

Completem el nostre Projecte Pedagògic donant valor a l'aprenentatge de la Música.

Promovem que els alumnes adquireixin les competències necessàries per a la pràctica de la Música. El programa d’educació sociomusical  permet potenciar les habilitats musicals, el cant, el  moviment, l'escolta i la iniciació a la pràctica de l'instrument.

L’escola s’ubica en un edifici singular pel seu disseny exterior i per ser un espai sostenible ja que funciona amb un sistema de geotèrmia que aprofita les propietats del subsòl per mantenir l’edifici a una temperatura estable al llarg de l’any.

L’Educació per a la Sostenibilitat ha esdevingut l’eix transversal  i un dels principis bàsics del nostre Projecte Educatiu.

Fem accions educatives centrades en la cultura ecològica i la sostenibilitat.

Des del curs 2016 formem part de la XEST (XARXA D’ESCOLES PER A LA SOSTENIBILITAT DE TERRASSA). I des del 2017 som  “ESCOLA VERDA”.

to top button