Tarragona, 214 - Terrassa - 08226 - 93 785 89 96 - 08029921 Escola Lumen -  info@escolalumen.net - administracio@aetramuntana.es

CALENDARI I TERMINIS  

Si voleu estar al cas de les diferents dates clau i dels terminis, heu de tenir en compte alguns aspectes:

 • El procés de PREINSCRIPCIÓ escolar de l'Educació  Infantil i Primària, s’inicia el 15 de març  i acaba amb la formalització de la MATRICULA, a principis de juny.
 • Durant tot aquest temps, hi ha dates i terminis associats a actuacions clau que heu de tenir presents, ja que determinen l’assignació final de places als centres educatius.

Així, heu d’estar pendent de les dates i de les gestions específiques de cada moment del procés.

Preinscripció

 • 11 de març del 2021: Oferta inicial de places escolars.
 • Del 15 al 24 de març del 2021: Presentació de la sol·licitud de preinscripció.
 • 25 i 26 de març de 2021: Presentació de documentació.
 • 19 d’abril de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.
 • Del 20 al 26 d’abril de 2021: presentació de reclamacions.
 • 30 d’abril de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.
 • 5 de maig de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts.
 • 7 de maig de 2021: llista ordenada definitiva.
 • Del 26 al 28 de maig de 2021: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre.
 • 4 de juny de 2021: oferta final de places escolars.
 • 7 de juny de 2021: llista d’alumnes admesos i llista d’espera.

 

Matrícula

 • Del 14 al 18 de juny de 2021: matriculació. Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i ESO. Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.
 • Escolteu el podcast per conèixer els detalls del calendari:
to top button