Tarragona, 214 - Terrassa - 08226 - 93 785 89 96 - 08029921 Escola Lumen -  info@escolalumen.net - administracio@aetramuntana.es

DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ  

Trobareu tota la informació a la web del Departament d'Educació:

Prepara la documentació. Preinscripció 2021-2022 (gencat.cat)

VÍDEO EXPLICATIU DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

 

QUÈ NECESSITEU?  

Necessiteu el codi de l’Escola LUMEN, aquest és 08029921.

Recordeu fer la sol·licitud  online dins del període establert.

Disposeu de dues opcions de sol·licitud de preinscripció:

  1. SOL.LICITUD ELECTRÒNICA: Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc.
  • Una vegada identificats, ompliu el formulari amb les preferències d’escola posant el codi de centre (ESCOLA LUMEN 08029921) i enviar-lo.
  • En cas que l’alumne/a ja estigui escolaritzat/da, caldrà identificar-lo amb el seu núm. d’Identificació d’alumne RALC (que us ha de proporcionar l’escola actual).
  • El sistema farà l’intercanvi i validació de les vostres dades amb totes les administracions i us farà adjuntar els documents escaients
  1. SOL.LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC: Sense certificat digital.
  • Ompliu el formulari amb les preferències d’escola posant el codi de centre (ESCOLA LUMEN 08029921)  i enviar-lo.
  • En cas que l’alumne/a ja estigui escolaritzat/da, caldrà identificar-lo amb el seu núm. d’Identificació d’alumne RALC (que us ha de proporcionar l’escola actual).

QUINA DOCUMENTACIÓ?  

Adjunteu escanejada o fotografiada la següent documentació d’identificació que us recomanem la tingueu guardada en el mateix dispositiu o ordinador des del que esteu fent la preinscripció:

- Identificació: DNI pare / mare / alumne/a  (si en té).

- Idenficació filiació: LLIBRE DE FAMÍLIA (pàgina on consta el vostre fill/a).

- Justificació de barems, només en el cas que no s’hagin pogut validar.

- Volant de convivència.

- TSI.

- Còpia del contracte o certificat emès per l’empresa (si es considera el lloc de treball).

- Carnet família nombrosa, monoparental.

- Discapacitat de més del 33%.

  • Escolteu el podcast per conèixer els detalls de tota la documentació:
Ajuda Lumen

VIDEO EXPLICATIU DE COM DIGITALITZAR ELS TRÀMITS EN LÍNIA:

to top button