Tarragona, 214 - Terrassa - 08226 - 93 785 89 96 - 08029921 Escola Lumen -  info@escolalumen.net - administracio@aetramuntana.es

PROJECTE EDUCATIU

Escola Bressol

UNA ESCOLA CATALANA, LAÏCA I PLURALISTA.

Som un centre educatiu concertat, els trets d’IDENTITAT del nostre PROJECTE EDUCATIU es fonamenten en els següents PRINCIPIS:

FEM ESCOLA PROPERA:

El fet de disposar d’una sola línia ens permet tenir una relació personalitzada i de qualitat amb els nostres alumnes.
Som un equip estable de mestres, compromesos amb el Projecte Pedagògic de l’escola. Des del 1967 treballem perquè la relació educativa esdevingui pròxima i adaptada a les necessitats dels nostres alumnes i de les seves famílies.

Pati de l’escola
TRILINGUE
ESCOLA TRILINGÜE:

L’escola imparteix classes en Llengua Anglesa des dels 3 anys, no només com a llengua d’aprenentatge sinó també d’ús.
Des del 2006 es va iniciar la immersió en llengua anglesa a les àrees de Science i Art, arribant a ser un model consolidat al 2012 a tots els cursos de Primària.
El nostre Projecte Lingüístic garanteix la progressió dels nostres alumnes cap als nivells de qualificació superior com el KET, el Preliminary English Test (PET- B1) i el First Certificate (FCE- B2).
La nostra proposta lingüística es complementa amb la introducció de l’Alemany com a segona llengua estrangera.

EDUCACIÓ INNOVADORA 2.0

El nostre Projecte Educatiu treballa per a desenvolupar en els nostres alumnes les competències clau per a la vida a traves d’un aprenentatge actiu. Som una escola adaptada als nous temps i seguim un fil metodològic que connecta la innovació, el coneixement i la motivació de l’alumnat per aprendre i desenvolupar-se.

milo
IMG_2453
ENSENYEM A PENSAR

Promovem l’aprenentatge creatiu i el pensament crític dels nostres alumnes.
El nostre principal objectiu és educar en l’autonomia personal i la responsabilitat per això formem persones capaces de fer coses noves amb capacitat de verificació.
Defensem l’aprenentatge significatiu per aconseguir un nivell de coneixement òptim que permeti l’alumnat afrontar amb autonomia i seguretat les situacions en el decurs de la seva vida.

EDUQUEM EN LES EMOCIONS I EN ELS VALORS:

L’escola és entesa com una entitat que acull, ensenya, guia i transmet valors i aprenentatges en un ambient familiar on pares, alumnes i professors integren la comunitat educativa.
La motivació i l’afectivitat són elements importants en la formació integral dels nostres alumnes ja que afavoreixen l’autoestima, la felicitat i la curiositat per aprendre.
Educar des dels valors ens ensenya a dialogar, a acceptar-nos tal i com som i ens inspira a tenir un compromís amb la societat.

FullSizeRender 2
FullSizeRender 3
AVALUEM PER APRENDRE

Entenem l’avaluació com el procés per a la millora en el procés d’ensenyament aprenentatge, per tal que cadascun dels nostres alumnes aprengui d’una forma significativa.
L’avaluació ha de possibilitar el reconeixement que mai s’acaba d’aprendre del tot i que exigeix ser capaç d’actualitzar-se constantment i d’estar obert al canvi per aconseguir sortir-se’n en noves situacions.

to top button